• Engels
  • Duits

 • „PERFECT FIT“: ORION Pharma gaat DeltaScan® vermarkten in Duitsland

  ORION Pharma en Prolira vullen elkaar perfect aan bij de vroegtijdige opsporing van acute encefalopathie en delirium. De samenwerking is bezegeld in juni 2021. ORION Pharma neemt met onmiddellijke ingang de marketing van het baanbrekende medische product Prolira-DeltaScan® in heel Duitsland over. Met behulp van de modernste EEG-technologie onderzoekt DeltaScan® de hersenstatus van patiënten rechtstreeks aan het ziekenhuisbed en detecteert binnen enkele minuten objectief mogelijke tekenen van acute encefalopathie en delirium.

  Regelmatige bewaking van de hersenen is, net als bewaking van andere vitale organen, van het grootste belang. Objectieve conclusies over de toestand van de hersenen waren tot nu toe echter moeilijk te trekken, omdat artsen en verpleegkundigen alleen scoringsinstrumenten zoals de CAM-ICU tot hun beschikking hadden, en die namen onvermijdelijk ook de subjectieve perceptie van degenen die de patiënt behandelen in aanmerking. DeltaScan® dicht nu deze kloof.

  DeltaScan® is een CE-gecertificeerd apparaat en wordt al gebruikt in ziekenhuizen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, vooral op de intensive care, cardiothoracale chirurgie, (geriatrische) traumatologie en spoedeisende hulp afdelingen.

  ORION Pharma is een specialist op het gebied van Intensive Care, met vele jaren ervaring in deliermanagement, preventie en intensieve zorg. De succesvolle introducties van dexdor® (dexmedetomidine) en SIMDAX® (levosimendan) zijn het bewijs van deze expertise. Als jarenlange partner van cardiologen, hartchirurgen, anesthesisten en intensive care artsen, intensive care verpleegkundigen en ziekenhuisapothekers geniet ORION Pharma in heel Europa een goede reputatie.

  “De samenwerking met Prolira onderstreept ons engagement als toonaangevende partner in Intensive Care en verbetert duurzaam de resultaten in Intensive Care, bijvoorbeeld na hartchirurgie of bij geriatrische traumapatiënten,” zegt Dr Robert Borgdorf, Managing Director van ORION Pharma Central Europe. Dr. Markus Gutschow, Business Manager Critical Care, voegt hieraan toe: “Het is altijd ons doel geweest om samen met onze klanten oplossingen te ontwikkelen die ernstig zieke patiënten echt helpen. Met DeltaScan® gaan we consequent verder op onze weg in deliermanagement.”

  Het innovatieve internationale medtech bedrijf Prolira heeft DeltaScan® ontwikkeld als spin-off van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. “Wij hebben DeltaScan ontwikkeld om te kunnen voorzien in de klinische behoefte aan objectieve hersenmonitoring. DeltaScan® is het eerste en enige bedside EEG device voor routinematige hersenmonitoring. De hersenen zijn ons centrale orgaan; ze verschaffen essentiële informatie over de toestand van de patiënt. Elk jaar doen zich in de VS en Europa tot 10 miljoen gevallen van acuut hersenfalen voor. Deze enorme patiëntenpopulatie heeft baat bij vroegtijdige detectie en monitoring van acute encefalopathie en delirium,” zegt Rutger van Merkerk, MsC, PhD, CEO en oprichter van Prolira. “ORION Pharma en Prolira zijn een echte ‘perfect fit’, dus we verwachten dat de samenwerking zal leiden tot een bredere en snellere verspreiding van DeltaScan® om de uitkomst van deze hoog-risicopatiënten te verbeteren,” bevestigt Sjoerd Kruijff, Hoofd Sales & Marketing bij Prolira.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  DeltaStudie succesvol afgerond

  434 patiënten gemeten met DeltaScan

  Er is een grootschalig validatieonderzoek naar de prestaties van DeltaScan uitgevoerd.

  Er werden gegevens verzameld van een brede onderzoekspopulatie van 434 ziekenhuispatiënten. Het doel van de studie was de diagnostische prestaties te onderzoeken van de DeltaScan, een CE-gecertificeerd apparaat om acute encefalopathie en delirium op te sporen met behulp van een korte elektro-encefalografie (EEG)-opname. Patiënten op Intensive Care Units (ICU) en oudere patiënten die op afdelingen waren opgenomen (niet-ICU-afdeling) deden mee. De opzet van de studie was een cross-sectionele, multicenter studie in 9 ziekenhuizen met 31 verschillende afdelingen; bijna 50% van de geïncludeerde patiënten lag op de ICU, iets meer dan de helft van de patiënten lag op verschillende afdelingen (bv. cardiothoracale chirurgie, geriatrische traumatologie, geriatrie, interne geneeskunde, enz).

  De studieresultaten tonen sterke prestaties (>85% algemene diagnostische nauwkeurigheid) van DeltaScan voor acute encefalopathie (wat zich vaak manifesteert als delirium) op verschillende ziekenhuisafdelingen.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Einde interventiefase van CLEO-studie bereikt

  In de CLEO-studie werden ongeveer 3000 patiënten gemeten met DeltaScan.

  Met de consortiumpartners (UMC Utrecht, Charité en UZ Leuven en Key Opinion Leaders prof. Slooter, NL; prof. Spies, DE; prof. Milisen, BE) werd de internationale CLEO-evaluatiestudie met als doel DeltaScan in de dagelijkse praktijk te evalueren ernstig belemmerd door de COVID-19 pandemie, waardoor het niet mogelijk was de vereiste inclusieaantallen te halen in de interventiefase van de studie. De onderzoekslocaties hebben echter een goede kennismaking met DeltaScan gehad en de meeste blijven DeltaScan ook na hun deelname aan de studie gebruiken.

  Andere positieve resultaten van CLEO zijn:

  Ongeveer 3000 patiënten op ICU’s, cardiothoracale chirurgie-afdelingen en geriatrische traumatologie-afdelingen

  • Ongeveer 3000 patiënten op ICU’s, cardiothoracale chirurgie-afdelingen en geriatrische traumatologie-afdelingen in Nederland, Duitsland en België zijn meerdere malen gemeten met DeltaScan
  • Op alle deelnemende afdelingen is het bewustzijn voor delirium gestegen door de deelname aan de studie en presentaties die we hebben gegeven
  • Duizenden verpleegkundigen hebben onze e-learning Delirium en e-learning DeltaScan gemaakt
  • Honderden artsen hebben onze e-learning Delirium en e-learning DeltaScan gemaakt
  • Duizenden verpleegkundigen voerden metingen uit met DeltaScan

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Nieuwe, extra indicatie voor DeltaScan®

  Met gepaste trots kunnen we u melden dat het label DeltaScan® is uitgebreid met de indicatie acute encefalopathie, naast de bestaande indicatie delirium. Encefalopathie betekent “ziekte van de hersenen” en acute encefalopathie is een plotselinge verstoring in en verandering van (de conditie van) de hersenen die alleen op basis van EEG gediagnosticeerd kan worden.

  Delirium wordt op basis van klinische kenmerken gediagnosticeerd en kan een uiting zijn van een acute encefalopathie. Beide diagnoses worden altijd gekenmerkt door een onderliggende fysieke oorzaak.

  Met DeltaScan kunt u eerder en frequenter acute encefalopathie/delirium detecteren ten opzichte van de huidige vragenlijsten.

  Wij van Prolira geloven dat acute encefalopathie en delirium goed te behandelen zijn. En dat een objectieve detectie en monitoring van deze aandoeningen daarvan het fundament vormt. Wilt u meer informatie wat dit voor u en uw patiënten kan betekenen, dan kunt u contact opnemen via 085-06061656. Van nu af aan spreken we over: DeltaScan Brain State Monitor.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  EU MDR certificering voor Prolira!

  Wij zijn trots om aan te kondigen dat Prolira één van de eerste medtech bedrijven ter wereld is, met een certificering volgens de nieuwe EU MDR.

  Deze certificering voor Prolira is het resultaat van teamwerk geleid door Uschi en Rutger. Wij willen ook QAid bedanken voor de volledige ondersteuning en DARE!! Medical Certifications voor hun effectieve en constructieve auditing- en certificeringsproces.

  De European Medical Device Regulation (EU MDR) garandeert veiligheid en kwaliteitseisen voor medische instrumenten die geproduceerd en geimporteerd zijn in Europa. De MDR vervangt de MDD. De MDD waren ‘slechts’ richtlijnen, maar de MDR is wettelijk verplicht voor de Europese lidstaten.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Prolira start met het ZorgTech Innovatieproject DeltaScan

  Samen met Reinier de Graaf Gasthuis, Rijnstate, Albert Schweitzer Ziekenhuis en Fransicus Gasthuis & Vlietland is Prolira-DeltaScan gestart met het Zorgtech Innovatieproject DeltaScan.

  In dit project wordt op de afdeling “Geriatrische Trauma Unit” onderzocht of met DeltaScan acute encefalopathie en/of delirium eerder en vaker kunnen worden gedetecteerd in vergelijking met de reguliere zorg. Daarnaast wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid van DeltaScan bij dementie op deze afdeling.

  Met dank aan onze consortium partners en de GTU-afdelingen!

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  De epidemie tijdens Covid-19: Delirium

  Artikel in the New York Times- 10 Mei 2020:
  Artsen van over de hele wereld melden een stijging van het delier tot 70% vanwege Covid-19, zegt dr. Inouye (VS). Delirium komt voor bij zowel jongere als oudere patiënten. Vanwege de beperkingen op bezoek en zorg om infectie te beperken, vertelde Arjen Slooter, voorzitter van de European Delirium Association, haar: “het is moeilijk om de humane zorg te verlenen die nodig is om delirium te voorkomen.” Dr. Slooter, werkzaam in Nederland, een wereldleider in Intensive Care Neuropsychiatry, maar ook daar, zegt hij, “Al onze patiënten zijn delirant, net als twintig jaar geleden.”

  Ook in de Nederlandse dagbladen (Volkskrant, AD) en op de BBC-televisie was er veel aandacht voor het hoge percentage delirium onder COVID-19-patiënten. Dit virus is een ‘deliriumfabriek’.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Door het zwarte gat van de ic

  Dit artikel in Volkskrant behandelt de fysieke, cognitieve en mentale klachten die een grote groep patiënten jarenlang houdt (Post Intensive Care Syndrome, PICS). Delirium is daar vaak mede debet aan.

  Elk jaar belanden ongeveer 80 duizend Nederlanders op de ic na een operatie, bloedvergiftiging, ademhalingsproblemen, griep, een ongeval of door een ernstige infectie zoals covid-19. Door de coronacrisis groeit het besef hoe ingrijpend een ic-opname kan zijn en hoe zwaar en langdurig het herstel, als er al sprake is van volledig herstel. Dat geldt in het bijzonder voor covid-19-patiënten, omdat die extreem lang op de ic verblijven: vaak drie weken of langer, terwijl de gemiddelde ic-opname een of twee dagen duurt. Maar ook na een korter durend verblijf op de ic houdt een grote groep jarenlang klachten. Zowel fysiek, cognitief als mentaal.

  Als patiënten op de ic plotseling ernstig verward raken, oftewel een delier doormaken, vergroot dat de kans op problemen met het denkvermogen.

  Dat een delier vaker voorkomt bij ontstekingsziekten komt waarschijnlijk doordat de ontsteking – van bijvoorbeeld de longen – doorreist naar het brein.

  Lees het volledige artikel uit de wetenschapskatern van Volkskrant 9 mei 2020

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Delirium zorg in het St. Antonius Ziekenhuis

  St. Antonius ziekenhuis is één van de eerste ziekenhuizen die DeltaScan toepaste bij de detectie van acute encefalopathie en delirium op hun interne geneeskundige verpleegafdeling. Inmiddels hebben heeft het St. Antonius opgeschaald naar hun cardio thoracale verpleegafdeling en ook de geriatrische trauma afdeling.

  Het is streven is om de delirium zorg continue te verbeteren aangezien delirium de meest voorkomende complicatie in het ziekenhuis is. Daarom zocht het St. Antonius naar een objectief medisch instrument waarmee het verplegend personeel vaker en eerder acute encefalopathie en delirium detecteert. Zodat men – zodra gedetecteerd – de onderliggende oorzaak kan vaststellen en behandelen en in parallel de (non)farmacologische interventies kan opstarten. Ook wil het St. Antonius weten of de interventies effect hebben. En met deze effectieve interventies de patiënt uitkomsten verbeteren en de daarmee de ligduur verkorten.

  Wij van Prolira geloven dat acute encefalopathie en delirium goed te behandelen zijn. En dat een objectieve detectie en monitoring van deze aandoeningen daarvan het fundament vormt.

  En hoe langer een delirium duurt des te slechter de uitkomsten van de patiënt zijn. In onderstaande film leggen zorgprofessionals uit het St. Antonius ziekenhuis wat de impact is hun ogen is van delirium op de zorg.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Hoofdkantoor:
  IJsselburcht 3
  6825 BS Arnhem
  The Netherlands


  Bezoekadres:
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com