• Door het zwarte gat van de ic

  Dit artikel in Volkskrant behandelt de fysieke, cognitieve en mentale klachten die een grote groep patiënten jarenlang houdt (Post Intensive Care Syndrome, PICS). Delirium is daar vaak mede debet aan.

  Elk jaar belanden ongeveer 80 duizend Nederlanders op de ic na een operatie, bloedvergiftiging, ademhalingsproblemen, griep, een ongeval of door een ernstige infectie zoals covid-19. Door de coronacrisis groeit het besef hoe ingrijpend een ic-opname kan zijn en hoe zwaar en langdurig het herstel, als er al sprake is van volledig herstel. Dat geldt in het bijzonder voor covid-19-patiënten, omdat die extreem lang op de ic verblijven: vaak drie weken of langer, terwijl de gemiddelde ic-opname een of twee dagen duurt. Maar ook na een korter durend verblijf op de ic houdt een grote groep jarenlang klachten. Zowel fysiek, cognitief als mentaal.

  Als patiënten op de ic plotseling ernstig verward raken, oftewel een delier doormaken, vergroot dat de kans op problemen met het denkvermogen.

  Dat een delier vaker voorkomt bij ontstekingsziekten komt waarschijnlijk doordat de ontsteking – van bijvoorbeeld de longen – doorreist naar het brein.

  Lees het volledige artikel uit de wetenschapskatern van Volkskrant 9 mei 2020

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613) Versie 2.0

  Postal address (for every letter/parcel/package):
  Prolira BV, Kruytgebouw, UInc
  Winthontlaan 30C
  3526 KV Utrecht
  The Netherlands

  Visiting address:
  Prolira BV
  Padualaan 8, Kruytgebouw
  3584 CH Utrecht


  T
  EW


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Delirium zorg in het St. Antonius Ziekenhuis

  St. Antonius ziekenhuis is één van de eerste ziekenhuizen die DeltaScan toepaste bij de detectie van acute encefalopathie en delirium op hun interne geneeskundige verpleegafdeling. Inmiddels hebben heeft het St. Antonius opgeschaald naar hun cardio thoracale verpleegafdeling en ook de geriatrische trauma afdeling.

  Het is streven is om de delirium zorg continue te verbeteren aangezien delirium de meest voorkomende complicatie in het ziekenhuis is. Daarom zocht het St. Antonius naar een objectief medisch instrument waarmee het verplegend personeel vaker en eerder acute encefalopathie en delirium detecteert. Zodat men – zodra gedetecteerd – de onderliggende oorzaak kan vaststellen en behandelen en in parallel de (non)farmacologische interventies kan opstarten. Ook wil het St. Antonius weten of de interventies effect hebben. En met deze effectieve interventies de patiënt uitkomsten verbeteren en de daarmee de ligduur verkorten.

  Wij van Prolira geloven dat acute encefalopathie en delirium goed te behandelen zijn. En dat een objectieve detectie en monitoring van deze aandoeningen daarvan het fundament vormt.

  En hoe langer een delirium duurt des te slechter de uitkomsten van de patiënt zijn. In onderstaande film leggen zorgprofessionals uit het St. Antonius ziekenhuis wat de impact is hun ogen is van delirium op de zorg.

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613) Versie 2.0

  Postal address (for every letter/parcel/package):
  Prolira BV, Kruytgebouw, UInc
  Winthontlaan 30C
  3526 KV Utrecht
  The Netherlands

  Visiting address:
  Prolira BV
  Padualaan 8, Kruytgebouw
  3584 CH Utrecht


  T
  EW


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com