Veelgestelde vragen over delirium

Hoe vaak komt delirium voor?

In de publicatie van Marcantonio uit 2017 wordt beschreven dat circa 33% van de mensen boven de 70 jaar die zijn opgenomen in een ziekenhuis een delirium krijgen. Delirium is de meest voorkomende complicatie na een chirurgische ingreep bij oudere patiënten boven de 70 jaar waarbij:

 

  • 15 tot 25% van de oudere patiënten een delirium ontwikkelt na een grote operatie
  • 50% van de oudere patiënten een delirium ontwikkelt na een operatie met een hoog risico zoals traumachirurgie
  • op de intensive care delirium bij 19% tot 82% van de patiënten voorkomt, afhankelijk van de populatie (Bron: Inouye, 2014, The Lancet)

Wat is delirium?

Delirium wordt ook wel acute verwardheid of acuut hersenfalen genoemd. Deze verwardheid ontwikkelt zich in korte tijd (meestal binnen een aantal uren of dagen), kan in de loop van de dag in ernst fluctueren en heeft altijd een fysieke oorzaak (Bron: APA, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (Fifth Edition, DSM-5).

Waardoor wordt delirium veroorzaakt?

Delirium kan veroorzaakt worden door ziekte, letsel (zoals een botbreuk na een val), een operatie of vergiftiging door een verkeerde combinatie van medicijnen.

Wat is het verschil tussen een hyper -en een hypoactief delirium?

Patiënten met een delirium kunnen de hypoactieve (apathische/stille), de gemengde, of de hyperactieve (onrustige en geagiteerde) vorm hebben. Hypoactief delirium wordt vaak verward met dementie en depressie. Deze verschillende vormen bemoeilijken de herkenning van een delirium.  Tot 75% van de delirante patiënten krijgen een hypoactief delirium (Bron: Marcantonio, 2017, NEJM).

Zijn artsen en verpleegkundigen bekend met delirium?

Nog steeds is het zo, dat de meeste gevallen van delirium niet worden herkend. Slechts 12% tot 35% van de delirante patiënten wordt herkend waarbij tot 75% van de patiënten een hypoactieve/stille vorm van delirium hebben. Vooral deze patiënten worden met de huidige screeningsmethoden gemist (Bron: Marcantonio, 2017, NEJM)

Bij wie kan delirium ontstaan?

Iedereen kan delirium krijgen. Hogere leeftijd en dementie vergroten het risico op delirium aanzienlijk.

Waarom is het hebben van delirium ernstig?

Zelfs een korte (hypoactieve of stille) delirium episode vergroot de kans op slecht ziekteherstel, mogelijke opname in een verpleeghuis en toegenomen kans dementie en/of sterfte.
Delirium is stressvol en kan angstaanjagende gedachtes of hallucinaties veroorzaken, bijvoorbeeld het hebben van het idee om gevangen te zitten of het zien van beelden die er niet zijn. Het kan ook voor familieleden en verzorgers voor onrust en angst zorgen.

Hoe wordt delirium behandeld?

Het zo snel mogelijk aanpakken van de onderliggende ziekte(n) of sanering van de medicatie waardoor het delirium getriggerd zou kunnen zijn, zijn de belangrijkste behandelingen. Er bestaat helaas geen medicijn voor de behandeling van delirium. Andere maatregelen die kunnen worden getroffen zijn:

  • Het gebruik van bril en/of gehoorapparaat
  • De patiënt geruststellen en helpen te oriënteren, en conflicten uit de weg te gaan;
  • De patiënt helpen om uit bed en op te laten staan;
  • De patiënt ‘s nachts rustig laten slapen;
  • Rustig praten en samen met de patiënt spelletjes doen of puzzels maken;

Source: iDelirium.org

Hebt u nog vragen of is uw interesse gewekt?

Neem dan gerust contact met ons op!

Revisie nummer: 1.               

DeltaScan is an EU registered trademark with Certificate No 018280613

Prolira BV
Hoofdkantoor:
IJsselburcht 3 
6825BS Arnhem
The Netherlands      

 

Bezoekadres:
Padualaan 8
3584CH Utrecht
The Netherlands

 

T. +31 (0)85 06 01 656
E.  Info@prolira.com
W. www.prolira.com

error: Content is protected !!