Modal

CLARITY Program     lees verder →

EEG-Based Brain Health Biomarker

Geen twijfel meer
Objectieve meting van de brain status van uw patiënten

Objectieve en snelle (5 min.) meting voor verbeterde delirium management en en tijdige interventies bij neurotoxiciteit genererende behandelingen.

Brain Health during Hospitalization
Een topprioriteit voor de volksgezondheid

Acute encefalopathie en delirium zijn de meest voorkomende post-operatieve complicaties bij oudere volwassenen 

Elk jaar loopt ongeveer 50% van de chirurgische en IC-patiënten in de Europa en de VS risico op het ontwikkelen van acuut hersenfalen en delirium¹.

De geschatte jaarlijkse kosten voor de gezondheidszorg en de maatschappij bedragen maar liefst €320 miljard in de EU en US, dat evenaart de kosten van hartziekten en diabetes ². 

prolira-deltascan-us
Maar toch...

“Tot 88% van de delirante patiënten blijven onopgemerkt in de dagelijkse zorgpraktijk³”

Marcantonio, 2017, The New England Journal of Medicine

Webinar 2024 Series

Webinar: Improved Delirium Management in Cardiothoracic Patients

Webinar Improved Delirium Management in Cardiothoracic Patients Home V2
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen van Prolira DeltaScan®
prolira-deltascan-delirium
Ontwikkelingen

Mijlpalen tot nu toe

Exclusieve licentie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht
Productontwikkeling en multicenter onderzoek met 434 patiënten
3 klinische studies afgerond en meer patiënten in meer studies ingeschreven
CE-gecertificeerd volgens EU MDR sinds 2020
FDA Clearance sinds 2023
Klinische en strategische partnerships

Geïnteresseerd? Dat horen we graag!

Neem contact op om de zorg voor acute encefalopathie en delirium verder te verbeteren.

bronnen: ¹ American Geriatric Society ² Inouye et al. 2014 ³ Marcantonio, et al. N Engl J Med 2017

pageversion: 4.0