• DeltaScan wordt gebruikt in ziekenhuizen bij detectie & monitoring voor acute encefalopathie delirium

  DeltaScan® Brain State Monitor

  DeltaScan®, een revolutie voor de zorg

  DeltaScan® Brain State Monitor is ontwikkeld om zorgverleners te helpen bij detectie & monitoring van acute encefalopathie en delirium. Zorgprofessionals waren ook degenen die aan de wieg van deze ontwikkeling stonden. Deze professionals zijn overtuigd dat zij het herstel van patiënten kunnen bevorderen wanneer zij de brein status nauwkeurig in de gaten kunnen houden. De hersenen geven namelijk waardevolle vitale informatie over de toestand van kwetsbare patiënten.

  Wij van Prolira geloven dat acute encefalopathie en delirium goed te behandelen zijn. En dat objectieve detectie & monitoring van deze aandoeningen daarvan het fundament vormt. Leest u vooral verder waarom wij dat geloven.


  Een medisch hulpmiddel op basis van EEG

  Acute encefalopathie is een ernstig en snel ontwikkelend (zeer regelmatig in uren tot enkele dagen) pathobiologisch proces (stoornis/ substraat) in het brein. De diagnose wordt gesteld met behulp van EEG (Electro-Encefalografie). Acute encefalopathie uit zich in veel gevallen als delirium. Delirium wordt momenteel met behulp van vragenlijsten – op basis van klinische kenmerken – gediagnosticeerd. Dit gaat vaak niet goed.

  Want uit internationale richtlijnen en onderzoek blijkt dat tot 88% van delirante patiënten worden gemist met de huidige screeningsinstrumenten (bron: Marcantonio, 2017, NEJM). 

  Alle delirium richtlijnen onderschrijven het belang van tijdige detectie en dagelijkse monitoring. Het is bewezen dat verbeterde opsporing kan leiden tot betere patiëntuitkomsten, kortere ziekenhuisopnames en lagere zorgkosten. 

  Acute encefalopathie en delirium  zijn altijd het gevolg van een onderliggende oorzaak! (bronnen: Slooter, 2020, Int. Care Med; Hut, 2021 Psych. & Clin. Neurosci). En het is essentieel dat deze onderliggende oorzaak wordt vastgesteld en behandeld.


  EEG (Elektro-EncefaloGrafie) is de gebruikelijke methode om de elektrische activiteit in de hersenen te meten, meestal op basis van 21 kanalen. EEG heeft zich bewezen als biomarker; EEGs van patiënten met acute encefalopathie en delirium wijken duidelijk af van EEGs van mensen zonder deze complicaties.

  Ook met DeltaScan’s 1-kanaals EEG is dat verschil zeer significant (bron: Van der Kooi et al., 2015, Chest). Acute encefalopathie en delirium worden gekenmerkt door hoge en sterk vertraagde golven in het Deltaspectrum van het EEG (bronnen: Van der Kooi et al., 2015, Chest; Kimchi et al., 2019, Neurology; Hut, 2021 Psych. & Clin. Neurosci.).

  Deze kenmerkende golven worden “polymorfe deltagolven” genoemd (zie figuur 1). Polymorfe deltagolven zijn afwezig bij patiënten zonder acute encefalopathie of delirium (zie figuur 2).
  DeltaScan® Brain State Monitor analyseert of een patiënt polymorfe deltagolven heeft of niet (objectief) en helpt zorgprofessionals om vast
  te stellen of hun patiënten acute encefalopathie of delirium (orgaan falen van de hersenen) hebben of niet.

  Waarom kiezen voor DeltaScan?

  Door objectieve brein status meting van patiënten, helpt DeltaScan® de zorgprofessionals bij detectie & monitoring van acute encefalopathie en delirium. Dit helpt de zorg op 4 belangrijke punten:

  1. Objectief inzicht in de status van het brein van patiënten (wel of geen polymorfe deltagoven)
  2. Eerder onderliggende (secundaire) complicaties vinden en behandelen
  3. Effect van de behandeling monitoren
  4. Blijvende hersenbeschadiging voorkomen

  Voordelen van DeltaScan

  Objectief

  DeltaScan® Brain State Monitor is het eerste CE gecertificeerde medische hulpmiddel voor objectieve detectie & monitoring van acute encefalopathie en delirium. De basis is een EEG meting, die automatisch door het DeltaScan® AI algoritme wordt geanalyseerd.

  Vroegtijdige detectie

  DeltaScan® Brain State Monitor kan acute encefalopathie en delirium eerder detecteren (gemiddeld 1 tot 1,5 dag), in vergelijking tot de huidige praktijk waarin reguliere vragenlijsten (zoals de DOSS) worden gebruikt (bron: nog ongepubliceerde data, beschikbaar op aanvraag).

  Nauwkeurig

  Door de inzet van DeltaScan® Brain State Monitor kan acute encefalopathie en delirium vaker (>85% nauwkeurigheid) worden opgespoord in vergelijking met de huidige praktijk waarin vragenlijsten worden gebruikt (bron: nog ongepubliceerde data, beschikbaar op aanvraag).


  Is uw interesse gewekt of heeft u vragen?

  Neem dan gerust contact met ons op!


  E-learning

  Prolira biedt gratis 3 e-learning modules aan, van elk ca 10 minuten,
  die informatief en interactief zijn, onder andere omdat er video’s in zijn verwerkt:

  1. voor verpleegkundigen: delirium en acute encefalopathie
  2. voor artsen: delirium
  3. voor zorgprofessionals: Prolira-DeltaScan gebruik

  of neem contact met ons op

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613) Versie 2.0

  Postal address (for every letter/parcel/package):
  Prolira BV, Kruytgebouw, UInc
  Winthontlaan 30C
  3526 KV Utrecht
  The Netherlands

  Visiting address:
  Prolira BV
  Padualaan 8, Kruytgebouw
  3584 CH Utrecht


  T
  EW


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com

  Continu to international site