Detectie & monitoring voor delirium

Patiëntenzorg verbeteren door objectieve detectie & monitoring voor delirium

DeltaScan, een revolutie voor deliriumzorg

DeltaScan is ontwikkeld om zorgverleners te helpen bij het detecteren en monitoren voor delirium. Zorgverleners waren ook degenen die aan de wieg van deze ontwikkeling stonden. Zij zagen in dat ze het herstel van patiënten zouden kunnen bevorderen door delirium zo snel mogelijk vast te stellen.

Een medisch hulpmiddel op basis van EEG

Delirium wordt ook acute verwardheid of acuut hersenfalen genoemd.   

EEG (elektro-encefalografie) is een methode om de elektrische activiteit in de hersenen te meten. De hersenactiviteit van mensen met delirium ziet er anders uit dan de hersenactiviteit van mensen zonder delirium, met name in het Delta spectrum (trage golven) wijkt het EEG af.

Om delirium meer frequent en eerder op te sporen, ontwikkelden wij Prolira DeltaScan. DeltaScan is een objectief medisch instrument en werkt op basis van een 1-kanaals EEG-signaal. EEG heeft zich bewezen als een biomarker voor delirium (Bron: Van der Kooi et al., 2015, Chest). In het 1-kanaals EEG, gemaakt met DeltaScan, is duidelijk een verschil te zien tussen delirium en geen-delirium (Bron: Van der Kooi et al., 2015, Chest). Delirium wordt namelijk gekenmerkt door sterke en sterk vertraagde golven in een EEG (Bron: Van der Kooi et al., 2015, Chest / Kimchi et al., 2019, Neurology).

Deze golven worden polymorfe Deltagolven genoemd (zie figuur 1). Deze golven zijn niet aanwezig als er geen delirium is (zie figuur 2).

Waarom kiezen voor DeltaScan?

Circa 33% van de opgenomen patiënten boven de 70 jaar heeft delirium. De helft van deze groep heeft bij opname al een delirium en de andere helft krijgt het tijdens de opname. Momenteel wordt in de klinische praktijk slechts 12% tot 35% van de delirium gevallen bij ouderen herkend, volgens internationale richtlijnen en onderzoek (Bron: Marcantonio, 2017, NEJM).

Betere opsporing en herkenning van delirium leidt bewezen tot betere patiëntuitkomsten, kortere ziekenhuisopnames en lagere zorgkosten.

Voordelen van DeltaScan

Objectief

DeltaScan is het eerste medische hulpmiddel ter wereld voor objectieve detectie en monitoring van delirium. De objectiviteit wordt geborgd door middel van elektro-encefalografie (EEG), in combinatie met onze bedrijfseigen technologie. 

Vroegtijdige detectie

DeltaScan kan eerder delirium detecteren (gemiddeld 1-1,5 dag) in vergelijking met de huidige praktijk waarin vragenlijsten (zoals de DOSS) worden gebruikt (Bron: Nog ongepubliceerde data, beschikbaar op aanvraag).

Nauwkeurig

DeltaScan kan delirium beter (>80% sensitiviteit en >90% nauwkeurigheid) detecteren in vergelijking met de huidige praktijk waarin vragenlijsten worden gebruikt (Bron: Ongepubliceerde data, beschikbaar op aanvraag).

Hebt u nog vragen of is uw interesse gewekt?

Neem dan gerust contact met ons op!

Kom meer te weten over delirium via onze e-learning modules

Revisie nummer: 1.               

DeltaScan is an EU registered trademark with Certificate No 018280613

Prolira BV
Hoofdkantoor:
IJsselburcht 3 
6825BS Arnhem
The Netherlands      

 

Bezoekadres:
Padualaan 8
3584CH Utrecht
The Netherlands

 

T. +31 (0)85 06 01 656
E.  Info@prolira.com
W. www.prolira.com

error: Content is protected !!