Modal

CLARITY Program     lees verder →

Privacybeleid

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens via de website van Prolira B.V. (“Prolira”). Wij verzamelen en gebruiken informatie over onze klanten en anderen met wie we in contact komen (waaronder via onze website). Deze informatie verzamelen en gebruiken we voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe uw informatie verzameld, gebruikt en gedeeld wordt wanneer u van onze diensten gebruikmaakt.

Prolira is, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”), de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij ervoor verantwoordelijk zijn dat de AVG wordt toegepast en nageleefd.

Onze contactgegevens zijn:

Prolira B.V.
Padualaan 8
3584 CH Utrecht

U vindt ons ook op de volgende kanalen:

In deze privacyverklaring wordt met de woorden “wij”, “we”, “ons” en “onze”, Prolira bedoeld. De woorden “u” en “uw” verwijzen naar de persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring kan af en toe gewijzigd worden. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 december 2019.

Algemene informatie

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We zorgen ervoor dat we uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG en deze privacyverklaring behandelen. We hebben een juridisch adviseur die voor ons beoordeelt of onze diensten voldoen aan de vereisten op het gebied van gegevensbeveiliging en aan de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Deze gegevens verzamelen en verwerken we onder andere om onze diensten goed te laten werken, om onze diensten bij u onder de aandacht te brengen en om u van onze diensten op de hoogte te houden. Hieronder wordt voor verschillende diensten beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarom.

Wanneer u als zorgverlener onze e-learningmodule over delirium wilt gebruiken, vragen we u de volgende gegevens te verstrekken:

  • uw voor- en achternaam;
  • de naam van het ziekenhuis/de instelling waarvoor u werkt en uw functie;
  • uw (zakelijke) e-mailadres;
  • uw (zakelijke) telefoonnummer.

Als u deze gegevens aan ons verstrekt, zullen we deze gebruiken om u van onze e-learningmodule te voorzien en om u achteraf telefonisch of per e-mail te benaderen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens die u via het contactformulier naar ons verstuurt. Wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt, vragen we u de volgende gegevens te verstrekken:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw ziekenhuis/instelling;
  • uw afdeling;
  • uw functie;
  • uw vraag/bericht, in te vullen in het vrije tekstveld.

Deze informatie gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Wij hebben geen invloed op het bericht dat u in het vrije tekstveld invult. We vragen u om alleen die informatie te vermelden die absoluut noodzakelijk voor ons is om uw vraag te kunnen beantwoorden.

U kunt ons ook een bericht sturen via de chatfunctie op onze website. Ook in dat geval hebben wij geen invloed op het bericht dat u voor ons achterlaat. We vragen u om alleen die informatie te vermelden die absoluut noodzakelijk voor ons is om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Wanneer u een Prolira-website gebruikt, wordt er automatisch informatie over u verwerkt. Deze informatie verwerken we via cookies. Hierbij wordt onder andere de volgende informatie over u verzameld:

informatie over de browser die u gebruikt (type browser, versie, schermresolutie enz.);
uw IP-adres;
uw taalvoorkeuren;
vanuit welk land u inlogt;
gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website.

Uitgebreidere informatie over ons cookiebeleid kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Wanneer u producten bij ons bestelt, verwerken we uw adresgegevens zodat de producten bij u bezorgd kunnen worden, en verwerken we uw betaalgegevens zodat we de producten kunnen factureren.

Via onze website kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als u ons daar toestemming voor geeft, gebruiken we uw e-mailadres om u via onze nieuwsbrief te informeren over Prolira en onze producten en diensten. Zo kunt u op de hoogte blijven van de producten en diensten die we aanbieden. Deze nieuwsbrief ontvangt u alleen als u zich daarvoor hebt aangemeld of als u iets bij ons hebt gekocht. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich ervoor afmelden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@prolira.com, of de afmeldlink gebruiken die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren we ons op verschillende rechtsgronden. Deze rechtsgronden zijn als volgt:

Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG)

Een groot deel van uw door ons verzamelde persoonsgegevens verwerken we omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Deze persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld nodig hebben om contact met u op te nemen en om u toegang te geven tot onze e-learningmodule.

Voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG)

Er zijn verschillende wetten waaraan wij ons moeten houden. Er zijn wettelijke bepalingen die ons ertoe verplichten om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Er kunnen ook wettelijke bepalingen zijn die ons ertoe verplichten om uw gegevens door te geven aan derden, die zich binnen of buiten de EU kunnen bevinden.

Behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG)

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, verwerken we bepaalde persoonsgegevens van u. We doen dat bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert over een bestelling, en wanneer u onze website bezoekt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden we altijd rekening met uw privacybelangen.

Uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG)

Verder gebruiken we alleen gegevens over u als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

We geven uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming door aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan of tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Met deze derden hebben wij (waar mogelijk) schriftelijke afspraken gemaakt over hoe zij met uw persoonsgegevens moeten omgaan en over wat zij er wel en niet mee mogen doen.

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, en zo lang als de wet van ons vereist. Deze bewaartermijn kan variëren van enkele maanden tot vele jaren.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden uw privacy enorm belangrijk. Daarom treffen we passende technische en organisatorische maatregelen om bij de verwerking van uw persoonsgegevens een gepaste mate van bescherming te kunnen bieden. We beschermen uw persoonsgegevens onder andere tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen per ongeluk opgetreden verlies, vernietiging of schade.

Uw rechten

In de AVG is vastgelegd dat u recht hebt op inzage, correctie, overdraagbaarheid en wissing van uw door ons verzamelde persoonsgegevens. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw gegevens, en om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@prolira.com. We vragen u om in dat geval een digitale kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen waarop uw BSN en uw pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Deze kopie hebben wij nodig om uw identiteit te kunnen controleren. Na een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Mocht u van mening zijn dat wij niet voorzichtig genoeg omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het begin van deze privacyverklaring. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Ook kunt u bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens plaatsvindt om een andere reden dan noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopdoeleinden. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@prolira.com. U hebt ook recht op zogeheten ‘overdraagbaarheid van gegevens’. Dit houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een duidelijke vorm. Ook wanneer u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@prolira.com.

Tot slot

We behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op deze pagina vermelden we wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. We raden de gebruikers van onze website aan om geregeld op deze pagina te controleren of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in december 2019.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het hierboven vermelde e-mailadres.

 

pageversion: 3.0