Modal

2024 CLARITY Program     lees verder →

DeltaScan

Validatie

Proof of concept studie

patiënten
56
patiënten
Technical Proof Study Prolira Deltascan

Toont aan dat de relatieve deltapower van een één minuut artefactvrije EEG opname, met slechts twee elektroden in een frontale-parietale afleiding, onderscheid kan maken tussen patiënten met en zonder delier.

Kooi et al., 2015, Chest

Validatiestudie

 

Patients
145
patiënten

321
EEGs

Validation Study EEG Acute Encephalopathy

Toont aan dat geautomatiseerde polymorfe delta activiteit detectie in 1-kanaals EEG [red.: DeltaScan algoritme] een diagnostische waarde heeft voor acute encefalopathie >85% (AUROC=0,86, CI = [0,81-0,90]).  

Ditzel et al., 2022, PCN

Multi-center studie

Patients
434
patiënten
Clearance Study EEG Acute Encephalopathy DeltaScan

Toont aan dat de diagnostische waarde van DeltaScan >85% is voor acute encefalopathie (AUROC=0,855, CI = [0,82, 0,89]) op IC's en afdelings-patiënten. De meeste gegevens zijn afkomstig van patiënten van 60 jaar of ouder.

clinicaltrials.gov #NCT03966274

Verdere voordelen van klinische detectie

Tijd tot detectie

De eerste validatiestudie leverde meerdere metingen per patiënt op, gedurende drie opeenvolgende postoperatieve dagen. Analyse van deze gegevens voor DeltaScan liet een eerdere detectie van 1 tot 1,5 dag, ten opzichte van gebruikelijke zorg zien.

Ongepubliceerde data, beschikbaar op aanvraag

Het onzichtbare zichtbaar maken

In elke studie bleek dat gevallen van AE vaak niet samenvallen met de klinische tekenen van delier. Zowel EEG experts als DeltaScan vinden vaak wel hersendisfunctie (polymorfe delta activiteit), wat een aansporing is voor verder klinisch onderzoek.

Ongepubliceerde data, beschikbaar op aanvraag

Interesse? Laten we contact opnemen!

Neem contact op om de zorg voor acute encefalopathie en delirium verder te verbeteren.


pageversion: 3.0