Modal

2024 CLARITY Program     lees verder →

DeltaScan

Veelgestelde vragen en gebruiks-aanwijzing

DeltaScan Delirium Gebruiksaanwijzing

Hoe werkt DeltaScan® Brain State Monitor?

DeltaScan is een EEG-monitor die speciaal is ontwikkeld voor zorgprofessionals om snel aan het bed gebruikt te worden. DeltaScan detecteert polymorfe delta golven. Deze golven correleren zeer sterk met acute encefalopathie en delirium.

DeltaScan is eenvoudig in het gebruik en is eenduidig te interpreteren. EEG metingen kunnen in enkele minuten worden gedaan. Zie onderstaande video.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak moet ik DeltaScan gebruiken?

DeltaScan is speciaal ontwikkeld voor de detectie & monitoring van acute encefalopathie en delirium. Op basis van klinische richtlijnen moet een DeltaScan-meting worden uitgevoerd tijdens elke verpleegkundige dienst (2-3 keer per dag) voor elke patiënt die risico loopt op een delier, net zoals bijvoorbeeld DOSS- of CAM-ICU-checklists worden toegepast.

Hoe zit het met de privacy van DeltaScan? En wat gebeurt er met de gegevens na de DeltaScan-meting?

DeltaScan meet met behulp van elektro-encefalografie (EEG) de hersenactiviteit van de patiënt. Het algoritme (Artificiële Intelligentie) detecteert polymorfe deltagolven. Deze golven correleren zeer sterk met acute encefalopathie en delirium.

De EEG-registraties zijn nooit te herleiden naar een specifieke patiënt, want DeltaScan registreert geen patiëntgegevens. Wanneer het ziekenhuis ermee instemt, zal Prolira de meetgegevens verzamelen en gebruiken voor het testen en verder verbeteren van het DeltaScan-algoritme.

Wat wordt met de DeltaScan meegeleverd?

DeltaScan is gemonteerd op een hoogwaardige rolstandaard. Naast de DeltaScan Monitor leveren we ook DeltaScan Patches, die op het hoofd van de patiënt wordt aangebracht. Deze Patches zijn voor eenmalig gebruik.

Optioneel gebruikt u de meegeleverde producten voor een optimale huidvoorbereiding. Deze producten hebben een duidelijke plek op de rolstandaard.

Veroorzaken de DeltaScan Patches, die op het hoofd worden aangebracht, ongemak bij de patiënt?

Nee, een meting met DeltaScan is ongevaarlijk en levert geen ongemak op. De Patch wordt direct na meting van het hoofd verwijderd.

Hoeveel scans kan DeltaScan maken voordat hij weer moet worden opgeladen?

Hoe vaak de batterij van DeltaScan moet worden opgeladen, hangt af van de gebruiksintensiteit. We raden aan om de batterij iedere dag op te laden, hoewel deze waarschijnlijk langer mee gaat.

Gebruiksaanwijzing

Op deze pagina kunt u de gebruiksaanwijzing (de Instructions for Use ofwel: IfU) downloaden. In de onderstaande tabel staan verschillende versies van de gebruiksaanwijzing. Welke gebruiksaanwijzing u nodig heeft, hangt af van het serienummer en de software versie van uw DeltaScan Monitor.

DeltaScan Monitor Serial Nummers Software Versie DeltaScan Patch Versie Instruction for Use (IfU)
SN23390001 (Monitor R3) en later v2.6 en later REF 001.000.A 
REF 009.000.B
REF: 014.200.B (English, Dutch and German)
19430001 en later v2.0 tot v2.4.6 REF 001.000.A met label V20180727 and/or
REF 009.00.B met label V 1B or V 2B
REF: 006.200.C (English, Dutch and German)
19430001 en later v1.8 en v1.9 REF 001.000.A met label V20180727 and/or
REF 009.000.B met label V 1B or V 2B
REF: 006.201.D (English)
REF: 006.202.C (Nederlands)
REF: 006.203.B (Deutsch)

Geïnteresseerd? Dat horen we graag!

Neem contact op om de zorg voor acute encefalopathie en delirium verder te verbeteren.

pageversion: 3.0