Modal

CLARITY Program     lees verder →

Klinische richtlijnen en initiatieven

Vroegtijdige diagnose is de sleutel tot effectieve behandeling en het minimaliseren van langetermijn complicaties

🇪🇺 Europa
Richtlijnen

ESAIC

European Society of Anaesthesiology
Guideline on postoperative delirium: European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium, 2017: “Vroegtijdige herkenning van postoperatief delirium is cruciaal om gerichte en effectieve behandeling mogelijk te maken. Verlaat overgaan tot behandeling blijkt te resulteren in een langere duur, wat op zijn beurt in verband is gebracht met een verslechtering van het cognitief en functioneel herstel en met een verhoging van de morbiditeit en mortaliteit onder opgenomen patiënten."

Website: https://www.esaic.org/ en https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/Fulltext/2017/04000/European_Society_of_Anaesthesiology_evidence_based.3.aspx 

Initiatieven

logo-eda

European Delirium Association
De European Delirium Association (EDA) werd opgericht in het midden van de jaren 2000 door een enthousiaste groep beoefenaars en onderzoekers die zich realiseerden dat er veel werk moest worden verricht om de "pathofysiologie, fenomenologie en etiologie" van deze vaak onderkende maar ernstig aandoening te begrijpen. En: dat het voorkomen/verminderen alleen kon worden bereikt door traditionele grenzen tussen beroepen, afdelingen en specialisaties te overstijgen.

Website: https://www.europeandeliriumassociation.org/ 

🇳🇱 Nederland

Richtlijnen

logo_1

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Delier bij volwassenen en ouderen, 2020: "Het doel is een richtlijn op te leveren met aanbevelingen ten aanzien van de preventie van delier, een betere en snellere herkenning van delier en een betere behandeling van delier. In deze herziene richtlijn wordt voor het eerst rekening gehouden met de verschillende motor subtypes. De (preventieve) medicamenteuze behandeling van een delier zal tegen het licht gehouden worden. Ook de risicofactoren op een delier die bij patiënten met een dementie en of hypokinetisch rigide syndroom voorkomen, krijgen specifieke aandacht."

Website: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/delier_bij_volwassenen_en_ouderen/startpagina_-_delier_bij_volwassenen_en_ouderen.html 

Initiatieven

logo-igj

IGZ

Rapport basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen, 2016: “Ondanks de negatieve prognostische implicaties van het doormaken van delirium wordt in de meeste ziekenhuizen weinig aandacht besteed aan het optreden van een delirium… Uit onderzoek is bekend dat delirium bij twee derde van de patiënten niet herkend wordt.”

🇺🇸 USA
Richtlijnen

SCCM-Logo

Society of Critical Care Medicine
Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU, 2018: “Vroegtijdige herkenning [van delirium] kan leiden tot snelle identificatie en (zo mogelijk) correctie van de etiologie, geruststelling van patiënten die angstaanjagende symptomen ervaren, (medicamenteuze of niet-medicamenteuze) behandeling, en beoordeling van de effectiviteit van de behandeling.”

Website: https://www.sccm.org/iculiberation/guidelines 


Full-AGS-Logo-with-Tagline200x71

American Geriatrics Society
Clinical Practice Guideline for Postoperative Delirium in Older Adults, 2014: “Verlaat overgaan tot behandeling blijkt te resulteren in een langere duur van delirium, wat op zijn beurt in verband is gebracht met een verslechtering van het cognitief en functioneel herstel en met een verhoging van de morbiditeit en mortaliteit onder opgenomen patiënten.”

Website: https://www.americangeriatrics.org/ 


 

Initiatieven

american-delirium-logo

American Delirium Society
De doelen van de American Delirium Society zijn het bevorderen van onderzoek, educatie, kwaliteitsverbetering, belangenbehartiging en implementatiewetenschap om de impact van delirium op de korte- en langetermijngezondheid. Om zo het welzijn van patiënten te verbeteren.

Website: https://americandeliriumsociety.org/ 


 

ERAS-Logo

ERAS ® (Enhanced Recovery After Surgery)  Society
De ERAS® Society heeft als doel het bevorderen van wereldwijde uitwisseling van wetenschappelijke kennis tussen multidisciplinaire professionals, om zo de kwaliteit en veiligheid van de perioperatieve zorg te verbeteren. ERAS®-programma's stellen patiënten in staat om veel sneller te herstellen na hun operatie, waardoor de behoefte aan ziekenhuisopname met ongeveer 30% of meer wordt verminderd.

Website: https://erassociety.org/


 

jci-r-mark

Joint Commission International
Joint Commission International Safe Surgery Guide Page 153: “Postoperatief delirium kan nadelige gevolgen hebben, zoals uitstel van de mobiliteit, een langere behandelduur, een langere opnameduur en verhindering van vroegtijdige revalidatie. Er bestaan verschillende diagnostische instrumenten waarmee zorgverleners hun patiënten op effectieve en uniforme wijze kunnen beoordelen. Gezondheidszorgorganisaties dienen het gebruik van een dergelijk instrument te overwegen.”

Website: https://www.jointcommission.org/ 


Age-Friendly_Logo-2col kopie

Age-Friendly Health Systems
Het tegemoetkomen aan de unieke zorgbehoeften van oudere volwassenen is van groot belang. Leeftijdsvriendelijke gezondheidszorg is een urgente behoefte. Er zijn meer dan 54 miljoen Amerikanen van 65 jaar en ouder, en dat aantal zal naar verwachting stijgen tot ongeveer 95 miljoen in 2060.

Website: https://www.aha.org/center/age-friendly-health-systems 


bhi-logo361x107-4

Perioperative Brain Health Initiative
Het vergroten van het bewustzijn bij het publiek over cognitieve problemen na een operatie heeft deels geleid tot het ASA Brain Health Initiative. Deze veelzijdige initiatief omvat onderzoek naar risicofactoren en beste praktijken om deze stoornissen te voorkomen.

Website: https://www.asahq.org/brainhealthinitiative 

🇬🇧 Verenigd Koninkrijk

Richtlijnen

NICE_logo

National Institute for Health and Care Excellence:
Delirium: prevention, diagnosis and management , 2023: “[Delirium] is een ernstige aandoening die in verband wordt gebracht met ongunstige uitkomsten. Met tijdig handelen is deze aandoening echter wel te voorkomen en te behandelen."

Website: https://www.nice.org.uk/guidance/cg103 

🇩🇪 Duitsland

Richtlijnen

download (1)

The German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Website:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27646394/ 

🇦🇺 Australië

Richtlijnen

logo-clinical_care_jpg
Clinical Care Standard
Delirium Clinical Care Standard, 2021: 'Met één op de vier oudere medische patiënten die getroffen wordt, is er een bijgewerkte nationale klinische zorgstandaard om de zorg voor mensen die risico lopen op delirium te verbeteren - een ernstige en vaak vermijdbare aandoening. De klinische zorgstandaard moedigt vroegtijdige herkenning aan van mensen die het meeste risico lopen op delirium, zodat stappen kunnen worden ondernomen om het risico te verminderen. Het stimuleert ook zorgverleners om alert te zijn op gedragsveranderingen die mogelijk te wijten zijn aan delirium. Patiënten met delirium hebben slechtere gezondheidsresultaten, waaronder een verhoogd risico op overlijden, langere ziekenhuisopnames, een hoger risico op vallen, een grotere kans op het ontwikkelen van dementie en een verhoogde kans op behoefte aan zorg met een hogere afhankelijkheid."

Website: https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-care-standards/delirium-clinical-care-standard 


 

Initiatieven

ADA

Australasian Delirium Association

De Australasian Delirium Association is opgericht door gezondheidsprofessionals uit multidisciplinaire achtergronden die erkenden dat er behoefte was aan het samenbrengen van wetenschappelijk bewijs om de klinische praktijk rond delirium te verbeteren in verschillende specialiteiten.

Website: https://www.delirium.org.au/ 

Geïnteresseerd? Dat horen we graag!

Neem contact op om de zorg voor acute encefalopathie en delirium verder te verbeteren.

 

pageversion: 3.0