Modal

CLARITY Program     lees verder →

Wat is acute encefalopathie en wat is delirium?

Delirium and Acute Encephalopathy 

Acute encefalopathie

De term acute encefalopathie verwijst naar een zich snel ontwikkelend (meestal binnen enkele uren tot enkele dagen) pathofysiologisch proces (ziekte) in de hersenen. De diagnose wordt gesteld door middel van elektro-encefalografie, EEG (Slooter et al., 2020, Intensive Care Med ; Hut et al., 2021 Psychiatry and Clinical Neurosciences).

Acute encefalopathie & delirium

Acute encefalopathie uit zich vaak als delirium. De diagnose delirium wordt gesteld op basis van klinische kenmerken. Beide diagnoses worden gekenmerkt door een onderliggende oorzaak.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 12% tot 35% van de delirante patiënten wordt herkend met de huidige screeningsinstrumenten (Marcantonio, 2017, NEJM).

Betere detectie vormt de sleutel

Acute encefalopathie en delirium zijn altijd geassocieerd met een onderliggende aandoening. Gebruik van een objectief biosignaal maakt een tijdige diagnose en behandeling van de onderliggende aandoening(en) mogelijk.

Delirium and Acute Encephalopath
delirium-acute-encefalopathie-biosignal

De impact van acute encefalopathie en delirium

20 miljoen patiënten per jaar

In de VS en EU hebben brein monitoring nodig, vanwege risico op acute encefalopathie/delirium.

 

Voorzichtige schatting gebaseerd op Inouye et al., 2014, Lancet

Verdubbeling ligduur

De ligduur in het ziekenhuis wordt fors verlengd door delirium.

Van Den Boogaard, 2012, Crit Care Med

Méér dementie

Ouderen boven de 85 jaar hebben een 8x hogere kans op dementie na het doormaken van delirium.

 

Davis et al, 2012, Brain

 

Opname verpleeghuis

Acute encefalopathie en delirium leiden tot wel 37% meer opnames in verpleeghuizen.

 

Leslie et al, 2005, JAGS

Hoger sterfterisico

1,5 maal hoger sterfterisico in 1e jaar na ontslag na het doormaken van delirium.

 

Inouye et al., 2014, Lancet

 

Hoge zorgkosten

De economische impact van delirium is gelijk aan die van Diabetes Type 2.

 

Leslie and Inouye, 2011, JAGS

Een zeer frequent zorgprobleem 

St. Antonius Ziekenhuis

Delirium heeft grote impact
op de patiënt

Het St. Antonius ziekenhuis in Nederland gebruikt DeltaScan op 3 afdelingen: Interne, Geriatrische Trauma en Cardio Thoracale Chirurgie.

Het St. Antonius Ziekenhuis streeft naar continue verbetering van acute encefalopathie/ deliriumzorg.

Acute encefalopathie en delirium is een veel voorkomende complicatie waarvan de onderliggende oorzaak zo snel mogelijk behandeld moet worden. Het herkennen ervan is niet eenvoudig, maar wel zeer relevant! Want hoe langer de acute encefalopathie/delirium episode duurt, hoe erger de gevolgen voor de patiënt. Het St. Antonius werkt continu aan verbetertrajecten in haar zorg en daar past DeltaScan goed in.

Hoe langer delirium duurt, hoe groter de impact

ligduur-delirium

Acute encefalopathie en delirium worden te weinig en te laat herkend 

Binnen de klinische praktijk is er behoefte aan betere herkenning van acute encefalopathie en delirium. Met behulp van vragenlijsten worden de meeste patiënten gemist en vaak worden alleen patiënten met een hyperactief delirium herkend.

Huidige situatie

Gebruik van checklists die zeer subjectief zijn en vereisen dat er symptomen aanwezig zijn
Gebrek aan zekerheid bij de evaluatie van klinische symptomen leidt vaak tot een vertraagde diagnose en behandeling
Slechts 12-35%² van de delirante patiënten wordt herkend met de huidige screeningsinstrumenten 
Onzekerheid over de hersentoestand van de patiënt met behulp van subjectieve instrumenten stelt het personeel niet in staat de zorg te richten op degenen die het het hardst nodig hebben
Afhankelijk van kostbare tijd van verpleegkundigen voor kwalitatieve beoordeling

Met ons delirium reductie programma

Vroegtijdige, objectieve beoordeling van de toestand van de hersenen ¹
Biedt duidelijke vijfpunts Score die onderbouwde aanleiding geeft voor onderzoek naar onderliggende aandoeningen
Diagnostische waarde > 85% voor acute encefalopathie en/of delirium
Objectief screeningsprotocol maakt risicostratificatie voor clinici mogelijk, waardoor kostbare tijd van artsen en verpleegkundigen beter worden ingezet voor de patiënten die het echt nodig hebben
Eenvoudige beoordeling van normalisatie van de hersentoestand wanneer behandeling aanslaat

Geïnteresseerd? Dat horen we graag!

Neem contact op om de zorg voor acute encefalopathie en delirium verder te verbeteren.

sources: ¹ Marcantonio, et al. N Engl J Med, 2017; ² Ditzel, F.L., et al. Psychiatry Clin Neurosci, 2022

pageversion: 3.0