Modal

CLARITY Program     lees verder →

Eerste CE-gecertificeerde en FDA-goedgekeurde EEG-apparaat voor aan het bed 

DeltaScan® Brain State Monitor beoordeelt objectief en in minder dan 5 minuten de acute toestand van de hersenen. Hiervoor is geen speciaal opgeleid personeel of ingewikkelde apparatuur nodig.

prolira-deltascan-acute encephalopathy-delirium

De DeltaScan Score is een makkelijke te interpreteren schaal van 1 tot 5, en geeft de waarschijnlijkheid aan of de patiënt acute encefalopathie en/of delirium heeft

Eindelijk, een fysiologische meting voor de toestand van de hersenen van patiënten, ontworpen voor gebruik aan het bed

Objectieve meting van polymorfe deltagolven in het elektro-encefalogram (EEG)¹ geeft aanleiding om de onderliggende oorzaak te vinden en passende interventies in te zetten.

EEG without delirium

Normaal EEG

EEG with delirium

EEG met acute encephalopathy / delirium

Zo maakt DeltaScan® het verschil 

Snel ingrijpen om de uitkomsten van de patiënt te verbeteren en complicaties en kosten van acuut hersenfalen te voorkomen. 

DeltaScan® Brain State Monitor

Vroegtijdige, objectieve beoordeling van de toestand van de hersenen ¹
Biedt duidelijke vijfpunts Score die aanleiding geeft voor onderzoek naar onderliggende aandoeningen
Diagnostische waarde > 85% voor acute encefalopathie en/of delirium
Objectief screeningsprotocol maakt risicostratificatie voor clinici mogelijk, waardoor kostbare tijd van artsen en verpleegkundigen beter worden ingezet voor de patiënten die het echt nodig hebben
Eenvoudige beoordeling van normalisatie van de hersentoestand wanneer behandeling aanslaat

Andere benaderingen

Gebruik van checklists die zeer subjectief zijn en vereisen dat er symptomen aanwezig zijn
Gebrek aan zekerheid bij de evaluatie van klinische symptomen leidt vaak tot een vertraagde diagnose en behandeling
Slechts 12-35%² van de delirante patiënten wordt herkend met de huidige screeningsinstrumenten 
Onzekerheid over de hersentoestand van de patiënt met behulp van subjectieve instrumenten stelt het personeel niet in staat de zorg te richten op degenen die het het hardst nodig hebben
Afhankelijk van kostbare tijd van verpleegkundigen voor kwalitatieve beoordeling

DeltaScan® vereenvoudigt de zorg met een heldere test voor acute encefalopathie en delirium  

Acute encefalopathie (acuut hersenfalen) geeft u objectieve data om het zorgproces te verbeteren, ten opzichte van subjectieve interpretatie op basis van klinische symptomen (hypo- en hyper-actief delirium)

Dagelijkse zorg delirium en acute encefalopathie

Eenvoudige meting om van acute encefalopathie / delirium te detecteren, in enkele minuten uit te voeren

Wordt 2-3 keer per dag uitgevoerd en kan worden gedaan door elke getrainde medewerker (geen geavanceerde interpretatie vereist).

Geïnteresseerd? Laten we contact opnemen!

Neem contact op om de zorg voor acute encefalopathie en delirium verder te verbeteren.

bronnen: ¹ Ditzel, F.L., et al. Psychiatry Clin Neurosci, 2022; ² Marcantonio, et al. N Engl J Med 2017

pageversion: 3.0