• DeltaScan

  Betere patiëntenzorg door objectieve detectie & monitoring voor acute encefalopathie en delirium

  DeltaScan, een revolutie voor de zorg

  Zorgverleners, die aan de wieg stonden van DeltaScan, zagen in dat ze het herstel van patiënten zouden kunnen bevorderen door vaker en eerder vat te krijgen op acute encefalopathie en delirium. Betere herkenning is niet alleen gunstig voor de patiënten en hun familieleden, maar ook voor de zorgverleners en budgethouders. Richtlijnen schrijven voor dat patiënten met een verhoogd risico op delirium tenminste eenmaal per dienst gecontroleerd moeten worden.

  Om delirium frequenter en eerder op te sporen, ontwikkelden wij Prolira-DeltaScan. Ons doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, want betere opsporing van acute encefelapathie en delirium leidt tot betere uitkomsten van de patiënt, kortere ziekenhuisopnames en een beperking van de zorgkosten. DeltaScan is een objectief medisch hulpmiddel dat werkt op basis van een 1-kanaals EEG-signaal (Elektro-EncefaloGrafie). EEG heeft zich bewezen als een biomarker voor acute encefalopathie en delirium (Bronnen: Van der Kooi et al., 2015, Chest; Hut et al. 2021, Clin Psych and NeuroSci). De DeltaScan Score is een parameter voor acute encefalopathie / delirium.

  In het 1-kanaals EEG, gemaakt met DeltaScan, is duidelijk een verschil te zien tussen de hersenactiviteit van een delirante en een niet-delirante patiënt (Bron: Van der Kooi et al., 2015, Chest). Delirium wordt namelijk gekenmerkt door sterke en sterk vertraagde golven in het EEG (Bronnen: Van der Kooi et al., 2015, Chest / Kimchi et al., 2019, Neurology).
  Deze kenmerkende golven worden polymorfe Deltagolven genoemd (zie figuur 1). Deze polymorfe Deltagolven zijn niet aanwezig als er geen delirium is (zie figuur 2).


  Foto: Erasmus MC

  Diederik Gommers:
  ‘Zonder investering in innovaties
  hol je de zorg verder uit.’

  De coronacrisis heeft aangetoond dat de manier waarop we ons zorgsysteem vormgeven drastisch zal moeten veranderen, aldus IC-hoofd Diederik Gommers. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor medische innovaties.

  Foto: Joppe Jansen
  (belandde als patiënt op de IC)

  Joppe Janssen (patiënt-verhaal):
  ‘Mijn delier heeft drie dagen geduurd, zonder dat de artsen of verpleegkundigen daar iets van hebben gemerkt.
  Bizar toch, hoe dat werk met een stil delier?’

  Net na oud en nieuw kreeg ik wat last van mijn keel. Moeite met slikken, grieperig, had koorts. Ik dacht een gewone wintergriep. Van de huisarts kreeg ik een antibioticakuur tegen keelontsteking en verder deed ik wat iedereen doet en dat is m’n bed induiken en uitzieken.

  Foto: Hanneke Oonk
  Coach en counselor voor ic-patiënten
  bij Gezondheidszorgcoach

  Hanneke Oonk:
  ‘Ik zou er voor willen pleiten dat óók op intensive care
  het beleid moet zijn om zo snel als mogelijk een delirium vast te stellen, want mensen dragen de gevolgen vaak nog jaren met zich mee.’

  Het gros van mijn cliënten zie ik pas een jaar tot vele jaren nadat zij zijn ontslagen uit het ziekenhuis. In eerste instantie gaat alle aandacht namelijk uit naar het fysieke herstel. Dat kan zijn in een revalidatiecentrum of vanuit huis met eventueel hulp van fysio- of ergotherapeuten, maar feit blijft dat het lichaam centraal staat en het mentale aspect ondergesneeuwd raakt.

  Foto: Dr. Thomas Ottens

  Dr. Thomas Ottens:
  ‘Ik ben ervan overtuigd dat het implementeren van routine delirumscreening haalbaar is voor elke intensive care in Nederland. We moeten alles doen om de gevolgen van delirium zo klein mogelijk te houden.’

  Op de intensive care hebben we veel te maken met delirium. Dat heeft te maken met het soort patiënten dat wij behandelen. Mensen die op de ic liggen hebben namelijk een bovengemiddeld grote kans om delirium te ontwikkelen.


  Medisch apparaat gebaseerd op EEG

  Door elke risicopatiënt iedere dienst te meten met DeltaScan, wordt de naleving van de richtlijn delirium bevorderd. Het gebruik van DeltaScan zorgt er bovendien voor, dat de resultaten van deze controles op een praktische en nauwkeurige manier gecommuniceerd kunnen worden en gedocumenteerd worden in het Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Prolira kan ziekenhuisafdelingen ondersteunen bij aanpassing van het EPD, om registratie te vergemakkelijken.

  EEG-registratie zonder delirium

  EEG-registratie met delirium


  Is uw interesse gewekt of heeft u vragen?

  Neem dan gerust contact met ons op!


  E-learning

  Prolira biedt gratis 3 e-learning modules aan, van elk ca 10 minuten,
  die informatief en interactief zijn, onder andere omdat er video’s in zijn verwerkt:

  1. voor verpleegkundigen: delirium en acute encefalopathie
  2. voor artsen: delirium
  3. voor zorgprofessionals: Prolira-DeltaScan gebruik

  of neem contact met ons op

  Het detecteren en monitoren van de hersenen

  Ten opzichte van de huidige subjectieve screeningsmethoden voor delirium, beoogt DeltaScan de “patient journey” van risico-patiënten* te verbeteren.
  *: veel ziekenhuisafdelingen rekenen alle VMS positief gescreende patiënten hiertoe, of alle 70+ jarigen


  Het gebruik van DeltaScan

  In deze korte film wordt uitgelegd hoe DeltaScan gebruikt dient te worden.


  Heeft u een specifieke vraag?

  Neem dan gerust contact met ons op!


   DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613) Versie 2.0

   Postal address (for every letter/parcel/package):
   Prolira BV, Kruytgebouw, UInc
   Winthontlaan 30C
   3526 KV Utrecht
   The Netherlands

   Visiting address:
   Prolira BV
   Padualaan 8, Kruytgebouw
   3584 CH Utrecht


   T
   EW


   +31 (0)85 060 1656
   info@prolira.com
   www.prolira.com