Prolira start met het ZorgTech Innovatieproject DeltaScan

jun 12, 2020

‘Prolira start Implementatie-onderzoek in vier ziekenhuizen’

Samen met Reinier de Graaf Gasthuis, Rijnstate, Albert Schweitzer Ziekenhuis en Fransicus Gasthuis & Vlietland is Prolira-DeltaScan gestart met het Zorgtech Innovatieproject DeltaScan.

In dit project wordt op de afdeling “Geriatrische Trauma Unit” onderzocht of met DeltaScan eerder en vaker delirium kan worden gedetecteerd in vergelijking met de reguliere zorg. Daarnaast wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid van DeltaScan bij dementie op deze afdeling.

Met dank aan onze consortium partners en de GTU-afdelingen!

Revision number: 1.1

Prolira BV
HQ:                              Visiting address:
IJsselburcht 3             Padualaan 8
6825BS Arnhem        3584CH Utrecht
The Netherlands       The Netherlands

 

T. +31 (0)85 06 01 656
E. Info@prolira.com
W. www.prolira.com

error: Content is protected !!