• Engels
  • Duits
 • Wat is acute encefalopathie en wat is delirium?

  Betekenis acute encefalopathie en delirium

  Acute encefalopathie is een snel ontwikkelend -zeer regelmatig in uren tot enkele dagen- pathofysiologisch proces (ziekte/verstoring) in het brein. De diagnose gesteld wordt met behulp van EEG (Electro-EncefaloGrafie) (bronnen: Slooter et al., 2020, Intensive Care Med.; Hut et al., 2021 Psychiatry Clin Neurosci). Acute encefalopathie uit zich in veel gevallen als delirium.

  Delirium wordt op basis van klinische kenmerken gediagnosticeerd.
  Uit onderzoek blijkt dat slechts 12% tot 35% van de delirante patiënten wordt herkend met de huidige screeningsinstrumenten (bron: Marcantonio, 2017, NEJM). Beide diagnoses (acute encefalopathie en delirium) worden gekenmerkt door een onderliggende oorzaak.

  Wij van Prolira geloven dat acute encefalopathie en delirium goed te behandelen zijn. En dat een objectieve detectie en monitoring van deze aandoeningen daarvan het fundament vormt. Leest u vooral verder waarom wij dat geloven.


  De impact van acute encefalopathie en delirium

  20 miljoen per jaar

  Verdubbeling ligduur

  De ligduur in het ziekenhuis wordt fors verlengd door delirium.

  Méér dementie

  Ouderen boven de 85 jaar hebben een 8x hogere kans op dementie
  na het doormaken van delirium.

  Opname verpleeghuis

  Acute encefalopathie en delirium leiden tot wel 37% meer opnames in verpleeghuizen.

  Hoger sterfte risico

  1,5 maal hoger sterfterisico in 1e jaar na ontslag na het doormaken van delirium.

  Hoge zorgkosten

  De economische impact van delirium is gelijk aan die van Diabetes Type 2.


  Circa 33% van de opgenomen patiënten boven de 70 jaar krijgt delirium

  15-50% van de geopereerde patiënten boven 70 jaar krijgt delirium

  19-82% van de
  patiënten op de Intensive Care krijgt delirium

  Delirium heeft grote impact
  op de patiënt

  Het St. Antonius ziekenhuis in Nederland gebruikt DeltaScan op 3 afdelingen (C2 Interne, 4C Geriatrische Trauma en G3/H3 Cardio Thoracale Chirurgie.

  Het St. Antonius Ziekenhuis streeft naar continue verbetering van acute encefalopathie/ deliriumzorg.

  Acute encefalopathie en delirium is een veel voorkomende complicatie waarvan de onderliggende oorzaak zo snel mogelijk behandeld moet worden. Het herkennen ervan is niet eenvoudig, maar wel zeer relevant! Want hoe langer de acute encefalopathie/delirium episode duurt, hoe erger de gevolgen voor de patiënt. Het St. Antonius werkt continu aan verbetertrajecten in haar zorg en daar past DeltaScan goed in.

  De verschillende vormen van delirium

  Delirium kan zich in verschillende fenotypen uiten. Tot 75% van de delirante patiënten heeft een hypoactief ofwel stil delirium. Met de huidige screeningsinstrumenten wordt juist deze groep vaak gemist. Slecht 12% tot 35% van de delirante patiënten wordt herkend (bron: Marcantonio, 2017, N Engl J Med). Hypoactief (stil) delirium is lastiger te herkennen dan hyperactief delirium en wordt vaak verward met dementie of depressiviteit.
  Vanwege deze lastige herkenning is hypoactief delirium geassocieerd met slechtere uitkomsten van de patiënt.

  Hyperactieve vorm

  Patiënten met een hyperactief delirium zijn onrustig, vaak geagiteerd en vertonen lichamelijke hyperactiviteit.

  Gemengde vorm

  Patiënten met deze vorm zijn af en toe onrustig.

  Hypoactieve vorm

  Patiënten met hypoactief delirium zijn rustig en kunnen slaperig lijken. Deze vorm wordt vaak verward met depressie of dementie.


  Hoe langer delirium duurt, hoe groter de gevolgen

  Het complexe en onduidelijke beeld maken het lastig om delirium te herkennen. Volgens internationale richtlijnen en onderzoek wordt momenteel in de klinische praktijk slechts 12% tot 35% van de gevallen van delirium herkend. Dit betekent dus dat 65% tot 88% van de mensen met delirium niet de benodigde behandeling krijgt (Bron: Marcantonio, 2017, NEJM).


  Delirium wordt tot op heden te weinig en te laat herkend

  Binnen de klinische praktijk is er behoefte aan betere herkenning van acute encefalopathie en of delirium. Door diagnostiek door middel van vragenlijsten wordt het merendeel van de patiënten over het hoofd gezien en wordt veelal alleen de hyperactieve vorm van delirium herkend.

  Huidige situatie

  Complex en onduidelijk

  • 33% van de opgenomen patiënten boven de 70 jaar heeft acute encefalopathie en of delirium.
  • De helft van deze groep heeft bij opname al ae/delirium en de andere helft krijgt het tijdens de opname.
  • Slechts 12% tot 35% van de delirium gevallen bij ouderen herkend.

  Het protocol

  Subjectief en inefficiënt

  • In de meeste ziekenhuizen is het aan de verpleegkundigen om delirium te detecteren.
  • Patiënten bij wie risico op ae/delirium bestaat, worden gescreend met behulp van een gestandaardiseerde checklist.
  • Acute encefalopathie wordt per definitie gemist omdat EEG de enige methode is om te detecteren
  • De huidige delirium screenings-instrumenten (gericht op klinische kenmerken) zijn subjectief, niet effectief en worden vaak niet gebruikt

  Gewenste situatie

  Met DeltaScan

  • Met DeltaScan biedt Prolira een oplossing voor hiernaast vermelde problemen.
  • Zorgprofessionals kunnen met DeltaScan de hersenactiviteit van hun patiënten meten om vast te stellen of er kenmerken van acute encefalopathie en delirium aanwezig zijn.
  • Hierdoor is DeltaScan een waardevol en objectief screeningsinstrument, ter ondersteuning bij het stellen van de diagnose acute encefalopathie en delirium.

  E-learning

  Prolira biedt gratis 3 e-learning modules aan, van elk ca 10 minuten,
  die informatief en interactief zijn, onder andere omdat er video’s in zijn verwerkt:

  1. voor verpleegkundigen: delirium en acute encefalopathie
  2. voor artsen: delirium
  3. voor zorgprofessionals: Prolira-DeltaScan gebruik

  of neem contact met ons op

  DeltaScan® is an EU registered trademark (Certificate Nr 018280613)

  Prolira BV
  Padualaan 8
  3584 CH Utrecht
  The Netherlands


  T.
  E.W.


  +31 (0)85 060 1656
  info@prolira.com
  www.prolira.com